GOVERNING BODIES

KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN
MAJLIS SUKAN NEGARA
INSTITUT SUKAN NEGARA
AKADEMI KEJURULATIHAN KEBANGSAAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA