Sekalung Tahniah kepada Datuk Seri

Reezal Merican Naina Merican

sebagai Menteri Belia dan Sukan yang Baru.